Expandir contido

Queremos matemáticas en galego

"A matemática [...] constitúe unha ferramenta intelectual para apoiarnos no mundo real que nos rodea,
tanto para contabilizar obxectos
(rodas, parafusos, olas de viño ou a altura dun outeiro),
como para operativizar relacións entre eles
(o tempo que tardaría un tren en percorrer a distancia de Ponteareas a Niñodaguia
se tivésemos unha rede de ferrocarrís axeitada
ou a vantaxe de incorporar unah certa taxa nos orzamentos da Xunta para Educación
[...]"


Iván Area Carracedo
Vicerreitor de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo

Recoméndovos encarecidademente a lectura deste artigo chamado "Queremos (as matemáticas) en) galego", que podedes ler en dúas partes en Xornal de Galicia: Parte I , Parte II