Expandir contido

209.042 grazas!

Ese é o número de galegas e galegos que o pasado 9 de marzo apoiaron aos candidatos do BNG.


Candidatos galegos, para defende los intereses de todo un pobo. Así, o BNG conta con dous deputados no Congreso, Francisco Jorquera por A Coruña e Olaia Fernández Dávila por Pontevedra.

En Cabanas foron 313 persoas as que optaron polo BNG, o que supón un incremento do 3,29%, ou o que é o mesmo, 71 votos, ao contrario que o PP e o PSOE, partidos que baixaron.

Así que, moitas grazas! Co voso apoio, Galiza decide!