Expandir contido

"O meu Vodafone", en galego

Dende hai aproximadamente un mes, comprobei con ledicia que Vodafone ofrece os servizos de atención ao cliente vía web, no apartado persoal "O meu Vodafone", en galego.

E é unha ledicia para min, como galegofalante, que a compañía coa que teño contratado o servizo de telefonía móbil fale galego.

Mais cómpre que sigan afondando neste camiño. Se ben é certo que ofrecían dende hai tempo recibir a factura e o servizo telefónico (de 08.00-24.00h) en galego, é necesario continuar nese camiño, e ter toda a información da súa páxina web no noso idoma (sorprende que os posíbeis idiomas para visualizar o site Vodafone.es sexan castelán, inglés, alemán, rumano ou árabe e non galego, catalán e eúscaro).