Expandir contido

Algunhas cousas sobre Twitter

Falar de Twitter hoxe en día non é nada novidoso, nin moito menos. A rede social de microblogging por excelencia permite aos usuarios compartir novidades, ligazóns ou o que quixer en mensaxes tweets de 140 caracteres.

Existen certas limitacións de uso en Twitter, quizais menos coñecidas, mais cando menos curiosas:

- Permite un máximo de 250 mensaxes directas (MD) ao día.
- Permite un máximo de 150 tweets/hora, até acadar un máximo de 1000 tweets/día
- Permite un máximo de follows/día
- Permite un máximo de 15 caracteres por nome de usuario
- [A máis coñecida] Permite un máximo de 140 caracteres por tweet.