Expandir contido

Paremos as agresións contra o galego!

Galiza Nova, a Mocidade pola Normalización Lingüística e os Comités, convocamos para o vindeiro 26 de novembro unha xornada de folga contra as agresións que está a sufrir o galego e que proveñen dos sectores máis conservadores e españolistas, nomeadamente o PP, cando a realidade é reflicte que a lingua galega é a que está nunha situación de inferioridade, perdendo falantes cada día, sobor de todo entre a mocidade.

Como agoirábamos, a aprobación do Decreto 124/07 non supuxo un ponto de inflesión neste eido, pois a Consellaría de Educación non puxo ningunha ferramenta para garantir o seu cumprimento (nin ten intención de facelo). O PP, pola súa banda, xa anunciou que de gañar as eleccións derrogaría dito Decreto.

Por iso, faise necesaria a mobilización do estudantado, para que se garanta o dereito das galegas e do galegos a sermos educados no idioma da nosa nación.