Expandir contido

Vivo, en pé

"Unha lingua é algo máis ca unha obra de arte,
é matriz inagotable de obras de arte"


Afonso Daniel Rodríguez Castelao no Sempre en Galiza

Hoxe fanse 60 anos do pasamento dun dos pais do nacionalismo galego, Afonso Daniel Rodríguez Castelao. As súas verbas, lonxe de quedar anticuadas, fican hoxe máis actuais ca nunca.

Algúns, orgullosos do seu autoodio a Galiza - a quen lles da de comer - empéñanse en prostitúir as súas palabras e mesmo adícanse a homenaxealo mentres na súa acción de goberno desfán todo retallo de galeguismo.

Aquí está
vivo, en pé
o noso irmán Daniel