Expandir contido

Novas tarifas en itinerancia (roaming)

O pasado 1 de xullo entrou en vigor unha nova normativa da Unión Europea na cal se regulan os prezos máximos das chamadas en itinerancia (ou roaming), así como tamén se pon límite ao consumo de datos para evitar desagradábeis sorpresas.Este novo marco vai na liña da xa iniciada hai uns cando, cando Europa regulou o prezo das mensaxes sms que enviamo dende o extranxeiro ao noso país, limitando o prezo a 0,11 € (prezo que paradoxicamente é máis baixo que o habitual que cobran as grandes operadoras, 0,15 €).

Así, a partires de agora, a nosa operadora poderanos cobrar un máximo de:

- 0,39 €/min por facer chamadas a calquera país da UE
- 0,15 €/min por recibir chamadas

Ademais, o consumo de datos limítase a 50 €, tendo que avisar ao consumidor cando leve consumido o 80% desa cantidade. Isto é moi importante, porque se temos un teléfono que vive conectado a Internet e nos despistamos de desconectar o consumo de datos, podíamos levar grandes sorpresas, xa que as tarifas de datos en itinerancia son de todo menos económicas (Por exemplo R cobra no extranxeiro 5 €/1 MB, Movistar 4 €/1 MB...)