Expandir contido

Naturalmente Galiza

Naturalmente Galiza é un progama ambiental de saídas de fin de semana que inclúe itinerarios de sendeirismo de dificultade media, rutas en kaiak e en bicicleta, actividades de multiaventura e de interpretación do noso patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico.

Cales son os obxectivos do programa?

O Obxectivo é fomentar o coidade do medio ambiente e gozar da paisaxe e do contacto coa natureza.

A quen vai dirixido?

O programa está dirixido a mozas e mozos con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.

Cantas persoas poden acudir a cada actividade?

O número de prazas está limitado a 22 persoas por actividade.

Vale... pero canto custa?

A cota de inscrición é de 30 euros, pero se dispós do Carné Xove ou do Carné Máis obterás un 25% de desconto.

Os prezos xa inclúen aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple, actividades con monitores - guía, seguro de accidentes e de responsabilidade civil. Non se inclúe o desprazamento de ida nin de volta entre o ponto de partida e o lugar onde se desenvolve a actividade.

E que teño que facer para apuntarme?

As preinscricións poderanse facer, até cubri-las prazas na Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade persoalmente, ou chamando aos teléfonos 981.545.702, 981.545.937, 981.544.869, en horario de 09.00 a 14.00h. Unha vez reservada a praza, deberedes efectua-lo pagamento da cota de participación no prazo máximo de 48 horas. Recibiredes información sobre como facelo no mento de efectuares a reserva da praza.

Que documentos preciso?

- Fotocopia do Documento de Identidade.

- Xustificante do pagamento.

- Fotocopia do Carné Xove/Máis se procede.

*Non se consideraráconfirmado ningún participante ao que lle falte algunha documentación da que se menciona anteriormente.

Outra información de interese:

1.-De non realizardes o pagamento da cota no prazo máxumo de 48 horas, a Dirección Xeral de Xuventude disporá da praza reservada.

2.-Só se procederá á devolución da cota cando, por causas non imputábeis ao interesado, o servizo non se preste ou cando a administración anule a actividade.

Guías cos roteiros e toda a información:

Versión pdf para descargar (son 12 megas aprox.)

Versión para visionar en liña