Expandir contido

Datos do uso de Twitter

Hai uns días o meu amigo Luís fíxome chegar os datos dun estudo elaborado pola Asociación Española de Economía Dixital sobre o uso de Twitter, do que se desprenden datos moi interesantes sobre os usuarios, que paso a resumir:

- Hai máis homes ca mulleres.
- A franxa de idade 'tipo' é de 25-34 anos.
- Preto do 80% teñen titulación superior.
- O 95% segue a algunha empresa
- O 70% accede cada día