Expandir contido

Este ano, en Galiza non hai incendiosMentira

A Xunta de Galiza está a aplicar o mesmo silencio arredor da cuestión dos incendios cá Comunidade de Madrid.

[Visto en]: Xornal de Galicia